Technologická praxe: Cloudové služby

Používejte primárně cloudové služby

Využívejte primárně veřejný či v státní cloud jak definuje vládní Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR

Pro splnění bodu 5 Pravidel správné technologické praxe musí být z vašeho plánu či designu patrné, že jste zvážili možnost využít veřejný cloud v souladu s postupy, které definuje vládní Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR.

Svůj postup při naplňování bodu 5 a případně zdůvodnění, proč jej nesplňujte, budete muset vysvětlit v rámci procesu schvalování výdajů.

Cloudové služby v kostce

Cloud computing je model ukládání a používání dat a softwaru přes internet. 3 nejdůležitější oblasti cloudových služeb jsou:

  • software jako služba (angl. SaaS), tj. využívání počítačových aplikací přes internet;
  • platforma jako služba (angl. PaaS), tj. poskytnutí platformy pro vývoj, testování

a nasazování webových aplikací přes internet;

  • infrastruktura jako služba (angl. IaaS), tj. poskytnutí fyzické technologické infrastruktury nebo sítě virtuálním způsobem přes internet bez potřeby nákupu vlastního hardwaru.

Jak přednostní využívání cloudových služeb pomůže vašemu programu

Díky přednostnímu využití cloudových služeb:

  • nemusíte investovat do infrastruktury, čímž snížíte celkové náklady;
  • máte větší flexibilitu při zkoušení nových služeb či změnách, a to při minimálních nákladech;
  • můžete profitovat ze škálovatelných cenových modelů – tj. namísto budování infrastruktury pro maximální využití můžete nakoupit služby potřebné pro nižší míru užívání a dle potřeby pak zvyšovat či snižovat nakupovanou kapacitu;

a energie co nejúspornějším způsobem;

  • je možné průběžně instalovat upgrady a bezpečnostní záplaty.

Politika přednostního využívání cloudu

Dodržujte strategii využívání cloudových služeb tím, že:

  • prokážete, že vámi zvolená služba představuje tu nejlepší hodnotu za vynaložené peníze právě tím, že volíte alternativu k veřejnému cloudu. Musíte také prokázat, že jste vzali v úvahu potřebnou flexibilitu v budoucnu, že budete schopni systém změnit a v průběhu času snížit náklady.

Související doporučení a odkazy